Leren en Ontwikkelen: Leer-Rijk

Nieuwsbericht | 24 oktober 2011

Voor managers en medewerkers van BZK is een leeraanbod beschikbaar met BZK-specifieke en rijksbrede opleidingen en leerinterventies. Alle opleidingen staan op Leer-Rijk www.leer-rijk.nl. Het Leer-Rijk bevat opleidingsinformatie van zowel BZK, andere departementen, de rijksacademies, als van externe leveranciers.

Het Leer-Rijk toont op toegankelijke en gestructureerde wijze diverse leer- en ontwikkelactiviteiten (opleidingen, cursussen, trainingen, leren op de werkplek etc.). Dit leer- en ontwikkelaanbod is waar mogelijk gekoppeld aan de functiefamilies binnen het Functiegebouw Rijk en daaraan verbonden loopbaanpaden en leerlijnen. Via diverse zoekmogelijkheden kunt u snel de juiste leeractiviteit vinden.

Voor definitieve aanmelding dien je vooraf toestemming aan te vragen bij je leidinggevende. Als een vraag over een leer- en ontwikkelactiviteit niet in het Leer-Rijk beantwoord kan worden, kun je je wenden tot HRM -adviseur.Zoeken
Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P)