Loket Conflictbemiddeling Rijk

Het Loket Conflictbemiddeling Rijk (LCR) is een onderdeel van het UBR|EC O&P. Het LCR toetst (personele) bezwaarschriften op de mogelijkheid van een andere aanpak dan de juridische weg. Als er bemiddelingsmogelijkheden zijn dan begeleidt het Loket partijen bij het maken van hun keuze voor een passende aanpak van hun geschil. Het LCR voorziet ook in advies, intake, bemiddeling / mediation m.b.t. arbeidsconflicten op verzoek vanuit de departementen.

Telefoon

06 - 507 68 385 (Ellen Goeman)

Emailadres

conflictbemiddeling@ecop.wmrijk.nl


Zoeken
Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P)