Producten en Diensten

UBR|EC O&P helpt u bij de uitvoering van goed werkgeversschap. Dit doen we door een compleet pakket te bieden aan producten en diensten op het O&P-vakgebied. De professionals van UBR|EC O&P kennen de rijksoverheid goed en zijn bekend met de ontwikkelingen op O&P-gebied. Door het bundelen van expertise, kunnen we snel inspelen op uw behoeften. Daarnaast kunnen we opgedane kennis optimaal delen en benutten.

Arbeid, Vitaliteit en Welzijn

Wilt u weten hoe u uw organisatie gezond houdt?
UBR|EC O&P is gericht op het optimaliseren van het arbeidsklimaat. Wij verlenen u dienstverlening op het gebied van arbo, bedrijfsmaatschappelijk werk, preventie, re-integratie, sociale zekerheid en vitaliteit.

In-, door- en uitstroom

UBR|EC O&P begeleidt rijksmedewerkers naar de juiste plek. Wanneer het gaat om de juiste persoon voor uw vacature of voor een effectieve en efficiënte werving en selectie van in- en extern personeel. UBR|EC O&P is uw partner en expert voor mobiliteitsvraagstukken.

Advies

Bent u bezig met een reorganisatie? Hebt u juridisch advies en ondersteuning nodig? Of wilt u weten hoe u uw organisatie kunt doorontwikkelen? UBR|EC O&P draagt zorgt voor uw vragen op het gebied van organisatie en formatie.Zoeken
Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P)