WerkenvoorNederland.nl

WerkenvoorNederland.nl heeft een centrale plaats in alle arbeidsmarktactiviteiten van het Rijk. De website trekt maandelijks rond
de 200.000 bezoekers. De website is deels een jobboard, waarop alle vacatures van de rijksoverheid die extern openstaan op overzichtelijke wijze aan kandidaten gepresenteerd worden. Deze kandidaten kunnen via diezelfde website ook solliciteren op functies, of bijvoorbeeld een interesseprofiel aanmaken waarna ze digitaal een bericht krijgen als er een voor hun interessante vacature is. Ook is het mogelijk een Persoonlijk Dossier aan te maken. Dit vergemakkelijkt het solliciteren voor potentiële medewerkers, maar ook het vinden van voor u geschikte kandidaten voor een vacante functie. Daarnaast geeft de site informatie over de rijksoverheid als werkgever. Zo vinden kandidaten onder meer informatie over de verschillende departementen en arbeidsvoorwaarden. Kandidaten
kunnen zich zo oriënteren op de organisatie.

Doelgroep

WerkenvoorNederland.nl is gericht op:

  • Mensen die (latent) geïnteresseerd zijn in een baan bij de rijksoverheid
  • Departementen die zich via deze site kunnen presenteren als werkgever
  • Het bekend maken van vacatures binnen de rijksoverheid, en daarbij het ontvangen van sollicitatie

Doel / Resultaat

De rijksoverheid presenteren als aantrekkelijke werkgever

  • Het presenteren van alle externe vacatures binnen het Rijk
  • Faciliteren van het sollicitatieproces

 

Factsheet

Klik hier voor de Factsheet WerkvenvoorNederland.nlpdf
(PDF, 94 kb, 1 pagina)

 

Artikelen HR Overheid

Klik hier voor het artikel over Werken voor Nederland pdf
(PDF, 236 kb, 2 pagina's)

Klik hier voor het  Artikel over E-HRM pdf
(PDF, 396 kb, 2 pagina's)Zoeken
Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P)