Werving, Selectie en Arbeidsmarktadvies

Het UBR|EC O&P beheert contracten voor de inhuur van tijdelijk personeel. Het UBR|EC O&P bemiddelt, vindt en plaatst medewerkers op tijdelijke plekken binnen de rijksoverheid. Het kan gaan om medewerkers van de rijksoverheid of om externe medewerkers.

Het UBR|EC O&P fungeert daarmee als intermediair tussen de overheidsinstellingen en de partners binnen de contractpartijen. Ook adviseert het UBR|EC O&P over mobiliteitsvraagstukken, de flexibele schil van organisaties en aanbestedingstrajecten rondom de externe inhuur van personeel.

Ontwikkelingen

Politieke ontwikkelingen, het streven naar een kleinere en betere rijksoverheid, de taakstelling met betrekking tot reductie van het aantal vaste arbeidsplaatsen leiden ook tot discussies over de inzet van tijdelijk personeel.

Het is belangrijk goede afwegingen rondom de inzet van de juiste capaciteit te maken. Het UBR|EC O&P helpt u daarbij. Met de één-loket-gedachte voor inhuur, loopbaanbegeleiding en advies van tijdelijk personeel en het centraliseren van het contractbeheer wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de rijksoverheid. Voor uw organisatie betekent dit onder meer concrete besparingen, zowel in fte ’s als in geld.

Vanzelfsprekend volgt het UBR|EC O&P de ontwikkelingen op het gebied van werving en selectie van tijdelijk personeel en speelt hierop in. Als specialist organiseert het UBR|EC O&P de juiste capaciteit (mensen) voor de rijksoverheid.

Contractbeheer

Als vaste klant heeft u het beheer van één of meerdere contracten inhuur tijdelijk personeel aan het UBR|EC O&P overgedragen. Wat doen wij voor u?

  • U maakt gebruik van onze ICT-infrastructuur. U krijgt toegang tot de applicatie voor de digitale procesadministratie. Onze helpdesk staat tot uw beschikking tijdens kantooruren
  • Wij voeren het contractbeheer op alle niveaus, alle afspraken die voortvloeien uit de contracten. Wij voeren hierin, namens u, de regie
  • U ontvangt maandrapportages met financiële gegevens. Uw accountmanager analyseert en bespreekt deze met u
  • Wij voeren de regie op de leveranciers (advisering bij vraagstukken, eventuele prijsonderhandelingen, prestatiemeting en voortgangsgesprekken)

Als klant blijft u uiteraard eigenaar van het contract.

Werving & Selectie van flexkrachten

Heeft u een tijdelijke arbeidskracht (intern of extern) nodig? Uw contactpersoon van het UBR|EC O&P begeleidt en adviseert u bij het proces van aanvragen tot en met de plaatsing van de kandidaat. Deze relatiebeheerder voert - als u dat wenst (voor)selectiegesprekken en biedt geschikte kandidaten aan. Waar mogelijk worden tariefonderhandelingen gevoerd.

Contractwijziging bij bestaande klanten

U bent één van onze vaste klanten. Door veranderingen in uw organisatie moeten afspraken en/of werkprocessen aangepast worden. Veranderingen kunnen zijn:

  • Nieuwe organisatiestructuur (reorganisaties)
  • Beheer van nieuwe contracten inhuur tijdelijk personeel
  • Afname van nieuwe producten en diensten


Zoeken
Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P)